A társaság jellege és kapcsolatrendszere

1. A Kelemen Lajos Műemlékvédô Társaság (KLMT) szakemberek és műemlékpártolók önkéntes, nem haszonelvű szakmai egyesülete, amely politikával nem foglalkozik.

2. A KLMT a Művelôdésügyi Minsztérium, az egyházak és az RMDSZ mellett működô önálló tevékenységet folytató jogi személy, amely munkakapcsolatot tart fenn a Műemlékek, Műemlékegyüttesek és Történelmi Emlékhelyek Nemzeti Bizottsága helyi és központi szerveivel, valamint mindem más érdekelt bel és külföldi intézménnyel, civil szervezettel.